4 idees que un arquitecte ha de conèixer sobre l’ús de vidrieres

Incloure vidrieres en el disseny arquitectònic és una solució idònia per crear atmosferes de llum i espais únics . Arquitectes i aparelladors han recorregut des d’antic a l’ús de vidrieres per al tancament de obertures interiors i exteriors, intervenint per això el treball del mestre vitralista o mestre vidrier.

La vidriera és una tècnica artística que compta amb unes particularitats que la diferencien de la resta de tècniques i que detallarem en les línies següents. Els professionals del disseny arquitectònic i la restauració podran tenir els elements de judici necessaris a l’hora de planificar la seva feina, bé es tracti de nous projectes o del disseny d’un pla director per a la restauració d’obra arquitectònica.

interiors

1. El punt de partida de l’arquitecte

Tota vidriera té els seus començaments amb la base d’un projecte arquitectònic inicial en què es fa servir una traça que parteix de l’esbós previ (normalment a escala 1/10) i on es recull la primera proposta. A partir d’aquí, el mestre vidrier trasllada l’esbós preliminar al paper i, valent-se del dibuix, intenta enginyar una solució a l’hora de traslladar al vidre el resultat que es vol obtenir.

El taller de vidrieres és un lloc creatiu on s’aporten solucions a cada cas concret, proporcionant dissenys de vitrall propis creats pels seus dibuixants o bé per altres artistes especialitzats que trobaran la solució final més adequada per a cada espai.

11083761_806564196065189_3480852300794211126_o

2. Instal·lar una vidriera o vitrall

Abans d’iniciar els treballs, el mestre ha d’ estudiar el context en què s’ha d’inserir la vidriera o el conjunt de vidrieres que s’han creat. El lloc ha de ser també avaluat prèviament abans d’iniciar-se els treballs, ja que tots els factors lumínics i constructius incidiran en el resultat final.

vidriera moderna

D’aquest estudi previ dependrà l’èxit del programa de vitralls i que s’assoleixin els objectius que es pretenen obtenir amb l’ús dels vitralls. Hi ha infinitat de vidres i colors diferents que es poden seleccionar depenent del context, però hi ha molts altres factors aliens al mateix vitrall que el mestre ha de dominar i controlar.

vitralls

Cal tenir un profund coneixement de la llum que incidirà sobre la futura vidriera, a la qual cosa s’afegeix un control de tots els canvis que s’hi produiran al llarg del dia i del cicle anual de les estacions. De la mateixa manera hi ha dhaver un control sobre lespai lumínic que crearà a laltre costat i els efectes de llum que es vulguin generar i controlar. Equilibrar els llums és una de les tasques més complexes del mestre vidrier que haurà de triar els vidres més adients en cada cas, de manera que no resultin ni massa clars ni massa foscos. Un punt d’ equilibri , symmetria i proporció inherent a tota obra artística que en darrera instància persegueix la bellesa o l’art per l’art.

el repte de l'arquitecte: integrar els vitralls des del disseny

La vidriera es treballa per panells que no solen excedir el metre quadrat de superfície atès que com més petits siguin són més resistents resultaran i millor suportaran el pas del temps . La instal·lació no difereix gaire de la instal·lació d’un vidre normal, però requereixen altres elements que li són propis.

Necessiten portar un marc al qual es fixen mitjançant un llistó o un perfil o, en alguns casos, utilitzant massilla o bé polímers . En casos més excepcionals s’utilitza el morter de calç per fixar-lo. Totes les vidrieres porten uns reforços de passamà els extrems dels quals s’ancoren als galços .

3. Protecció i conservació

La instal·lació és l’etapa final que, en alguns casos, és realitzada per instal·ladors especialitzats sota les indicacions del mestre vidrier.

Un vitrall o vitrall , com qualsevol altra obra d’art, pot viatjar més fàcilment del que sembla. Com a obres artístiques que són, les vidrieres tenen una consideració de béns mobles i com a tals és possible transportar-les en caixes de fusta protegides amb Z-foam o qualsevol altre tipus de folre especialitzat que faci d’amortidor i aïllant.

Són freqüents els encàrrecs internacionals on s’envien els vitralls per avió amb una completa garantia que arriben en perfectes condicions en viatjar ben protegides en calaixos de seguretat .

01_sainte_chapelle_vitralls

Per a la protecció de vidrieres exteriors de gran valor , és aconsellable la instal·lació de vidre laminat a manera de tancament per assegurar-les el que sens dubte millora l’aïllament, allarga molt els períodes de neteja i afegeix un extra de solidesa a tot el conjunt. També afavoreix el manteniment de l’ eficiència energètica de l’edifici . Fa anys que és molt comú veure en molts edificis vidres antibala instal·lats per protegir les vidrieres dels actes vandàlics , sobretot al centre de moltes ciutats on el vandalisme és comú en alguns caps de setmana.

4. Restauració i recuperació

Sempre és possible restaurar i recompondre una vidriera trencada . Per això és aconsellable desar tots els fragments que s’hagin separat o desagregat de l’obra original. i trucar com més aviat millor a un especialista per evitar que el deteriorament vagi en augment. Ell sabrà proposar la solució més favorable en cada cas, alhora que calcular els costos i elaborar un pressupost ajustat abans que el dany es faci més gran i el seu cost es vegi incrementat per aquesta raó.

deteriorament

En cas de trencament accidental d’alguna peça de la vidriera sempre és possible practicar una reposició del fragment danyat i en casos de deteriorament molt greu sempre és viable fer-ne una recuperació total i recompondre-la. Quan es produeixen fractures puntuals de vidres el vitrall pot ser reparat in situ, cosa que redueix en gran mesura els costos derivats d’aquest tipus de feines. En el cas de vidrieres molt deteriorades, la restauració s’ha de fer completament al taller per després tornar a ser col·locades al seu lloc original un cop recuperades.restauracio

Necessita experts en vidrieres? El podem ajudar. Vegeu els nostres treballs .

Facebook
Twitter
WhatsApp
Pinterest
¿Necesitas ayuda?