Asessor vitrallista

Les vidrieres solen ser elements associats a l’arquitectura. Tant en la construcció de nous projectes com en la conservació i restauració de vitralls històrics sol ser necessari que el responsable del immoble, l’arquitecte, historiador, curator o conservador. Sol·liciti l’opinió d’un especialista. Bé sigui per a valorar l’estat de conservació, contrastar opinions sobre les diferents solucions constructives, descriure i aclarir els inconvenients i avantatges de cada cas.

J.M.Bonet disposa d’equips de monitoratge i de fotografia professional capaç de oferir diagnòstics ben documentats, contrastats i fiables.