Assessor Vitralista

Conservació i restauració de vidrieres des de 1923

output

.M.Bonet crea els seus propis dissenys i col·labora amb artistes plasmant en vidre les seves idees. Busquem sempre noves possibilitats expressives, adaptant les tècniques tradicionals a les tendències i tecnologies actuals.

Els vitralls solen ser un element associat a l’arquitectura. Tant en la construcció de nous projectes com en la conservació i la restauració solen ser necessari que l’arquitecte, artista, historiador, curator, conservador o responsable de l’immoble, sol·liciti l’opinió d’un especialista. Bé sigui per valorar l’estat de conservació, contrastar opinions sobre les diferents solucions constructives i aclarir els inconvenients i els avantatges de cada cas.

Assessoria per a artistes

La compenetració de l’obra amb l’entorn sempre és un compromís de l’artista. El vitrall pot completar interiors i omplir espais amb noves textures de llum i color, constitueix una alternativa imaginativa i elegant a altres recursos decoratius. La riquesa compositiva i de colors de les tècniques de la vidriera emplomada són il·limitades i, alhora, inimitables, impossibles d’assolir amb qualsevol altra tècnica. Entre moltes altres, els vitralls per al Temple de la Sagrada Família de Barcelona de l’autor Joan Vila-Grau, i el vitrall per a les Carmelites de Sant Josep de Tarragona, disseny de Pilar de Ahumada, són alguns dels nous projectes realitzats.

Col·laboracions amb artistes vitralls

Darius Vilàs, Ramon Rogent, Ramon Calzina, Roca Sastre, Will Faber, Viladecans, Grau Garriga, Subirachs, Vila-Grau, Hernández Pijoan, Ràfols Casamada, Tano Pisano, Perico Pastor, Marta Blasco, Andrea Ortega, Jaume Cases, Jaume Cuadren els arquitectes Pericas, Jujol, Puig Boada, Rubió i Bellver entre molts altres són alguns dels arquitectes i artistes amb què hem col·laborat.

El taller col·labora amb artistes per desenvolupar els seus projectes. A l’arrel de l’empresa hi ha el compromís per a la innovació i la recerca de noves idees i usos de la vidriera. JM Bonet és la mà que guia l’artista en la translació d’esbossos de paper als vitralls finals que il·luminessin els temples. Els vitralls transformen la llum crua en espectres complexos que fluctuen durant el dia en canviants matisos. Aquests són fruit intencionat de la feina que l’equip compost per l’artista i el mestre vidrier han desenvolupat.

Construcció de vidrieres artístiques

La construcció de vidrieres artístiques és una especialitat en què es formen pocs artistes. En canvi, molts artistes reben sovint l’encàrrec de projectar vidrieres. El vitrall és un camp específic en què els materials, vidre, grisalla, esmalt són sovint desconeguts pel creador. De vegades fins i tot es dissenya sense tenir gaire clar com es realitzarà o quins materials utilitzarà el vitrall.

Per tal de dissipar tots aquests dubtes el taller treballa colze a colze amb l’artista presentant materials i mètodes, fent mostres per aproximar l’artista o dissenyador a l’aspecte final del projecte acabat. En el cas de vidrieres, l’art i el disseny sobre paper s’han de traduir i traslladar a l’obra d’art en vidre sense perdre el caràcter, l’esperit i la intenció del projecte inicial. L’assessoria artística ha donat resultats espectaculars en la creació de grans obres, en col·leccions privades, en temples i espais públics.

Procés d'assessoria vitralista

L´assessoria vitrall requereix el coneixement de l´espai i de la intenció de l´artista. L’artista ha de conèixer i veure en directe les propietats dels materials, des de la intensitat i profunditat dels colors dels vidres, inigualables per qualsevol altre material, fins a les propietats més mecàniques. Els vitralls tenen propietats úniques i el disseny i projecte han d’extreure totes les virtuts del material evitant tots els inconvenients. És freqüent veure errors de composició, dexecució de mala elecció dels vidres que podria haver estat fàcilment resolt amb unes recomanacions bàsiques.

Els vitralls són obres d’art que una vegada construïdes romandran molt de temps a l’espai on la van construir així que val la pena tenir un bon assessor artístic amb solvència contrastada que aconselli els pros i els contres de cada decisió. És un procés molt satisfactori de diàleg i aprenentatge per totes dues parts, de l’artista i el vidrier.

Consultoria per a projectes de conservació

En aquest àmbit, proveïm al client amb la capacitat de corregir possibles deterioraments treballant directament sobre els finestrals deteriorats així com amb serveis d’assessoria/consultoria a gestors de patrimoni, arquitectes, restauradors a la redacció de projectes de conservació-restauració per conèixer l’estat de conservació de les vidrieres i les etapes i costos futurs de la restauració.

Els conservadors de JM Bonet visiten l’edifici i generen informes complets documentant els deterioraments i plantejant estratègies de conservació a llarg termini i els costos estimats de les diferents propostes. Els tècnics de JM Bonet són els encarregats de les estratègies de conservació dels vitralls de diversos edificis protegits.

Galeria d'imatges

Projectes relacionats

¿Necesitas ayuda?