Política de Privadesa

5.1. Responsable del tractament.

JM BONET VITRALLS SL, és titular dels websites https://vitrallsbonet.com (d’ara endavant el “Websites”), i té el seu domicili social al C/Asturies, 6 08012 – Barcelona, ​​i CIF número B63535512.

Les dades personals recollides seran objecte de tractament per JM BONET VITRALLS SL en funció dels serveis contractats a través de les Websites, que actua com a Responsable del Tractament.

L’usuari podrà proporcionar-nos, de forma voluntària, informació de caràcter personal, bé, a través de determinats formularis de recollida de dades incloses a les diferents seccions de les Websites, bé mitjançant les adreces de correu electrònic habilitades a aquest efecte. El subministrament de qualsevol dada de caràcter personal a través dels diferents formularis i adreces de correu electrònic de les Websites implica acceptar i consentir el tractament dels mateixos en els termes indicats a la present política de privadesa.

5.2. Finalitats del tractament de les dades personals.

En general, la recollida i tractament de les vostres dades personals té com a finalitats les que a continuació es relacionen:

  1. Poder contactar amb lusuari;
  2. Atendre i gestionar adequadament les consultes, comentaris, incidències o suggeriments tramesos;

iii. Gestionar les tasques bàsiques dadministració;

  1. Atendre i gestionar adequadament les sol·licituds de pressupostos que ens hagin remés a través daquest mitjà;
  2. Tramitar i gestionar satisfactòriament la compra, i si escau, entrega de la comanda i/o altres serveis contractats i les tasques administratives derivades
  3. Gestionar l’alta, modificació o baixa de la/les targeta/es de fidelització oferta/es per la companyia:

vii. Mantenir-lo informat, bé per mitjans electrònics o dispositius mòbils, bé per qualsevol altre mitjà que s’hagi previst i facilitat així, d’ofertes i descomptes personalitzats de JM BONET VITRALLS SL o de tercers que poguessin resultar del seu interès;

viii. Prestar serveis afegits, millores als nostres serveis i en l’experiència del client en fer ús de les Websites.

  1. Anàlisi estadístiques de visites a les Websites i comportaments dels seus Usuaris.
  2. Gestionar la seva participació als cursos de formació oferts per l’empresa a través del present mitjà;
  3. Dur a terme les gestions necessàries per adequar la seva participació en processos de selecció de personal oferts per la companyia;

xii. Gestionar adequadament la seva participació als concursos, sorteigs i promocions ofertes per JM BONET VITRALLS SL a través d’aquest mitjà;

xiii. Gestionar adequadament la navegació a través del present lloc web.

Respecte al tractament de les seves dades amb fins promocionals o publicitaris, es facilitarà a l’interessat, juntament amb el formulari de recollida de dades corresponent, el procediment oportú, senzill i gratuït, perquè pugui prestar lliurement el seu consentiment a aquest efecte. El consentiment atorgat pot ser revocat en qualsevol moment i sense cap cost per a linteressat.

5.3. Legitimació.

La base legal per al tractament de les seves dades és el registre dels usuaris a la Plataforma i la prestació dels serveis sol·licitats pels mateixos a través de la Plataforma.

El consentiment dels usuaris és la base legítima del tractament de les dades que fa JM BONET VITRALLS SL per a les finalitats explicades concretament en aquesta Política de Privadesa, diferents de la prestació dels serveis expressament sol·licitats pels usuaris.

5.4. Destinataris de les dades personals.

El destinatari de la informació facilitada serà JM BONET VITRALLS SL comprometent-se en la utilització de les dades facilitades, a respectar-ne la confidencialitat ia utilitzar-les d’acord amb les finalitats prèviament autoritzades.

5.5. Drets dels interessats.

L’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, adreçant-se a JM BONET VITRALLS SL, mitjançant sol·licitud a la nostra adreça de correu electrònic establerta a aquest efecte: info@vitrallsbonet.com, oa l’adreça postal: JM BONET VITRALLS SL, carrer Asturies, 6 08012 – Barcelona, ​​adjuntant en tot cas, fotocòpia del DNI o document equivalent vàlid en dret que permeti acreditar la seva identitat i especificant el dret que vol exercir.

Qualsevol interessat podrà, en qualsevol moment posterior, en els termes establerts a la normativa sobre protecció de dades en cada moment vigent, revocar lautorització concedida per al tractament de les dades personals.

L’interessat tindrà dret a formular una queixa o reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) i davant del delegat de protecció de dades de JM BONET VITRALLS SL (info@vitrallsbonet.com).

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se JM BONET VITRALLS SL el dret a excloure dels serveis tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que siguin procedents en Dret. L’usuari es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les dades personals facilitades.

5.6. Termini de conservació de les dades.

Només emmagatzemem les dades personals dels usuaris en la mesura que la necessitem per tal de poder utilitzar-la segons la finalitat per a la qual va ser demanada, i segons la base jurídica del tractament de la mateixa. Mantindrem les dades personals mentre hi hagi una relació contractual i/o comercial amb l’usuari i mentre aquest no exerceixi el dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les dades personals.

En aquests casos mantindrem les dades degudament bloquejades, sense donar-ne cap ús, mentre puguin ser necessàries per a l’exercici o defensa de reclamacions o se’n pugui derivar algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del tractament, que hagi de ser atesa i per a això sigui necessària la recuperació.

JM BONET VITRALLS SL complirà el que disposa la normativa vigent quant al deure de cancel·lació de la informació personal que hagi deixat de ser necessària per a la fi o els fins per als quals va ser recollida, bloquejant-la, per tal de poder atendre a les possibles responsabilitats derivades del tractament de les dades, i només durant els terminis de prescripció de les responsabilitats esmentades. Un cop transcorrin aquests terminis, s’eliminarà definitivament aquesta informació mitjançant mètodes segurs.

5.7. Informació que demanem de les visites a la web.

Recollim i emmagatzemem informació personal limitada i estadístiques globals anònimes de tots aquells usuaris que visiten la nostra web, ja sigui perquè ens la faciliti l’usuari de forma activa o perquè es trobi simplement navegant a la nostra pàgina web. La informació que demanem inclou l’adreça del protocol d’Internet (IP) del dispositiu que utilitza l’usuari, el programa de navegació utilitzat, el sistema operatiu, la data i hora de l’accés, l’adreça d’Internet de la web per la qual accedeix usuari i també informació sobre com utilitzes la nostra web.

Aquesta informació la fem servir per saber el temps de càrrega de la nostra web, com es fa servir, el nombre de visites i el tipus d’informació que més consulta l’usuari. Aquesta informació ajuda a identificar si la pàgina web funciona correctament, i si detectem errors o errors en el funcionament, solucionar-los i millorar el rendiment del nostre web, per poder oferir un millor servei a tots els usuaris.

En consideració a l’anterior, demanem dades d’ús i navegació a efectes estadístics i publicitaris, de control de l’ús de la nostra pàgina i de millorar el coneixement sobre els interessos de l’Usuari.

5.8. Mesures de seguretat.

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la vostra alteració, pèrdua, i tractaments o accessos no autoritzats.

5.9. Galetes.

L’accés a aquesta web pot implicar la utilització de galetes. Les galetes són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen al navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment pugui utilitzar. Aquesta informació permet identificar-vos com un usuari concret i permet guardar les seves preferències personals, així com informació tècnica com puguin ser visites o pàgines concretes que visiti.

5.10.- Seguretat en les transaccions.

JM BONET VITRALLS SL garanteix que tractarà amb total seguretat i confidencialitat les dades corresponents al mitjà de pagament utilitzat. Les dades de la targeta utilitzada per al pagament es transmeten de manera encriptada a través del protocol segur SSL, que garanteix el secret de la comunicació a través d’un diàleg amb claus de xifratge.

Tingueu en compte, addicionalment, que els proveïdors o emissors dels mitjans de pagament utilitzats poden tenir adoptats altres mesures antifrau i que comportin el rebuig de cert tipus d’operacions. JM BONET VITRALLS SL no controla ni és responsable dels perjudicis que poguera ocasionar l’aplicació de les polítiques que tinguen aprovades els distints proveïdors o emissors de mitjans pagament.

Queda prohibida la utilització d’un mitjà de pagament titularitat d’un tercer excepte en el cas que es compti amb l’autorització expressa del tercer, sent de la seva responsabilitat la prova d’aquesta autorització i assumint tots els danys i perjudicis que es produeixin a JM BONET VITRALLS SL.

5.11.- Modificacions.

JM BONET VITRALLS SL es reserva el dret a modificar la present Política de Privadesa per adaptar novetats legislatives o jurisprudencials, així com per canvis en l’actuació i estratègia empresarial de JM BONET VITRALLS SL pel que recomanem la seva lectura abans de cada accés i navegació per el lloc web. No obstant això, les relacions establertes amb els usuaris, amb anterioritat a la modificació de la present Política de Privadesa, es regiran per les normes previstes en el moment en què l’usuari va accedir al lloc web per al seu establiment.

JM BONET VITRALLS SL proporciona als usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest Avís Legal i Política de Privadesa i Protecció de Dades.

5.12.- Legislació i Fur Aplicable.

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupin, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i els tribunals competents d’acord amb la legislació que sigui aplicable.

En cas que alguna de les disposicions contingudes en aquest document sigui declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució de la mateixa. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afecta la validesa de la resta de disposicions recollides en aquest.

¿Necesitas ayuda?