Declaració d'accessibilitat

Aquest web es compromet a garantir l’accessibilitat del vostre lloc web per a totes les persones. El nostre objectiu és proporcionar un entorn digital inclusiu i fàcil d’utilitzar, d’acord amb les pautes al Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d’ara endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

Estat de conformitat:

Aquest lloc web s’esforça per complir el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre . Tot i això, a causa de la naturalesa dinàmica del contingut i la diversitat de tecnologies, és possible que alguns elements no compleixin completament els estàndards d’accessibilitat en tot moment.

Mesures adoptades per garantir l’accessibilitat

  • Disseny i estructura de la pàgina web pensant en laccessibilitat.
  • Implementació de navegació per teclat i dreceres per facilitar lús del lloc web.
  • Contrastos adequats entre els elements de text i el fons.
  • Ús de capçaleres clares i consistents per organitzar el contingut.
  • Assegurar que el contingut sigui comprensible i llegible.

Si trobeu algun problema d’accessibilitat al nostre lloc web o voleu fer comentaris i suggeriments per millorar l’experiència d’usuari, si us plau contacteu-nos a través del nostre apartat de contacte a la web. Ens comprometem a investigar i abordar les seves preocupacions de manera oportuna.

Aquesta declaració daccessibilitat va ser actualitzada per última vegada el 25/04/2023.

¿Necesitas ayuda?