Vidriera de formigó

La vidriera de formigó o dalle de verre s’integra completament en l’arquitectura que la conté,  de la que forma part. La seva espectacularitat enalteix l’espai interior que la estructura de ciment i vidre tanca. El gruix de les peces de vidre, anomenades dalle de verre o dallas formen jocs de llum de gran profunditat i esclat.

Treballem amb peces manufacturades i podem desenvolupar qualsevol dels projectes amb aquest tipus de vidriera.

La vidriera de formigó va ser molt popular durant els anys 50 fins als 70 i va ser utilitzada per grans artistes en projectes admirables d’Arcadio Blasco, Joan Vila-Grau, Will Faber, Grau Garriga i molts d’altres. El taller s’ha especialitzat en la seva conservació i restauració amb metodologies molt diferents de les utilitzades en vidriera emplomada. Documentant, detectant les causes del deteriorament i corregint-les en la mesura del possible per a garantir la permanència d’aquestes obres.

Galeria d’imatges