Conservació i restauració

La conservació i restauració de vidrieres és un camp separat de la construcció de vitralls nous. El taller J.M.Bonet disposa de conservadors i restaurats especialitzats en aquest camp i especialistes de cada camp de la vidriera capaços de donar resposta a qualsevol situació. El taller disposa d’àmplies instal·lacions, microscopi, taules de llum i col·labora amb els millors historiadors de l’art, físics i químics en l’estudi de les vidrieres. J.M.Bonet assisteix als congressos internacionals de conservació i restauració.

En aquest àmbit, proveïm al client amb la capacitat de corregir possibles deterioraments treballant directament sobre els finestrals deteriorats així com un servei d’assessoria/consultoria a gestors de patrimoni, arquitectes i restauradors en la redacció de projectes de conservació-restauració per a conèixer  l’estat de conservació de les seves vidrieres, les etapes de conservació i els futurs costos de la seva restauració.

Els conservadors de J.M.Bonet visiten l’edifici i generen informes complerts documentant els deterioraments,  plantejant estratègies de conservació a llarg termini  y els costos estimats de cadascuna de les propostes. Els tècnics de J.M.Bonet són els responsables de les estratègies de conservació de les vidrieres de varis edificis protegits.

El taller J.M.Bonet presenta els seus treballs d’investigació en congressos internacionals de conservació de vitralls. La seva investigació es concentra majoritàriament en el camp de caracterització de materials i en alguns casos en la investigació histórica d’alguns casos concrets.

  • Monitorització de vidrieres en climes mediterranis.
  • Caracterització d’esmalts modernistes.
  • L’obra en vidriera del pintor Daríus Vilàs.
  • Caracterització de ploms usats en vidrieres de Catalunya.
  • La vidriera del s.XVIII.

Galeria d’imatges

Projectes relacionats