Procediment de gravat mitjançant erosió del vidre que permet crear textures i dibuixos en infinitat de tons sobre qualsevol dimensió. El dibuix final és permanent ja que es transforma el propi material sense afegir pintures.