Project Description

Artistes

En l’arrel de l’empresa s’hi troba el compromís per a l’ innovació i la investigació de noves idees i usos de la vidriera. Aquesta voluntat l’ha dut a col·laborar amb artistes com Subirachs, Joan Vila Grau, Rogent, Perico Pastor, Tano Pisano, Grau Garriga, Marta Blasco… i els arquitectes Pericas, Jujol, Puig Boada i Bernardí Martorell entre molts altres.

J.M. Bonet és la mà que guia l’artista en la translació dels esbossos de paper a les vidrieres finals que il·luminaran els espais.

Galeria d’Imatges