Vidriera cloisonné

Restauració d’un vitrall de Frederic Vidal Puig propietat d’un col·leccionista privat. Els vitralls elaborats amb aquesta tècnica només es realitzaren a principis de segle, entre 1899 i1905 per la casa Vidal de mobles i per la “Cloisonné Glass Co..” de Londres. Les obres que es conserven construïdes amb aquest mètode són poques i fràgiles degut a la debilitat dels materials amb que van ser construïdes. Les intervencions sobre vitralls són processos lents i complexos.

El taller ha treballat en la restauració d’algunes d’aquestes vidrieres i ha col·laborat en varies publicacions investigant la història dels tallers i la caracterització dels materials usats.

Galeria de imágenes