Seminari Mater Dei de Castelló

El seminari Mater Dei de Castelló és un fabulós conjunt arquitectónic projectat per el arquitecte Lluís Cubillo de Arteaga (1921-2000).

La modernitat, sobrietat i elegancia dels espais indueixien al repós i evoquen des de la vnaguarda espais monàstics ancestrals.

La església de planta cruciforme disposa en el seu sostre d’una vidriera de formigó que sobrevola tot el temple. La vidriera va ser realitzada per l’artista Alacantí Arcadio Blasco (1928-2013) en estreta col·laboració amb l’arquitecte. És una de les vidrieres més grans i peculiars d’España per els seus casi 400 metres quadrats, la seva tècnica en formigó i la seva disposició horitzontal.

Galeria d´imatges