Santes Creus

Els vitralls de Santes Creus són els més antics de Catalunya i es conserven en les seves finestres originals.

El monestir, és un dels conjunts monàstics cistercencs més grans i ben conservats de Catalunya i és l’únic que conserva  una extensa sèrie de vidrieres datades a principi del segle XIII.

Els vitralls gòtics ja habien sigut objecte de varies intervencions anteriors, entre els que figura una restauració del segle XVI i una altre del segle XIX, en la que s’utilitzaren restes de vidres i ploms procedents de la destrucció de les vidrieres  en els segle XVI per un incendi.

Els vitralls de l’ordre del Císter es caracteritzen per estar formats per vidres de colors clars i per dibuixos que segueixen esquemes geomètrics sense figuració.

L’objectiu de la intervenció va ser parar diferents alteracions que amenaçaven el vitrall i instal·lar un sistema d’acristallament isoterm.

Galeria de imágenes