Sagrada Familia

La empresa va començar els seus treballs a la cripta de la Sagrada Família col·laborant amb l’artista Daríus Vilàs el 1930. Aleshores el temple era una obra en un estat molt inicial i la mort del arquitecte Gaudí el 1926 va deixar el seu futur ple d’incerteses. La Junta Constructora y els successius arquitectes directors van ser capaços de sortejar grans dificultats fins a arribar al moment actual.

El taller J.M.Bonet col·laborà amb l’artista Joan Vila-Grau en la construcció de les vidrieres emplomades per a la nau principal, sent la primera vidriera construïda la de la Passió de Crist situada en el costat oest del creuer l’any 1999. Des d’aleshores hem anat construint  el vitrall de la façana del Naixement, el creuer, la nau i absis. La Sagrada Família s’ha convertit en un dels edificis més representatius de la ciutat en el que han treballat tres generacions de vitrallers de J.M.Bonet

Galeria de imágenes