La extensa tasca de conservació de parròquia de San Jaume de Calaf es va dur a terme després que una desgraciada tempesta de calamarsa hagués malmès un dels vitralls. Va ser construït originalment el 1903 per el taller Amigó i té tres llancetes amb Sant Calamanda, Sant Miquel Arcàngel i Sant Ramon Nonato. La finestra va patir un gran dany mecànic al vidre i es va retirar per a unes acurades obres de conservació al nostre estudi. Es va conservar la major part del material original possible. La finestra es va reinstal·lar amb vidre de protecció isotèrmica per tal de prolongar-ne la conservació.

Galeria