Els vitralls de J.M.Bonet i el projectista Rafael Caseres al Bisbat de Lleida

Recentment hem visitar la ciutat de Lleida en busca de [...]